ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    P R A V I L N I K

 

O POSTUPKU IZNAJMLJIVANJA KOMBI VOZILA PEUGEOT EXPERT ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA

KRIŽEVCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Križevci, RUJAN 2012.

 

 Na sjednici Izvršnog odbora, održanoj 03.09.2012 donosi slijedeći

 

                                                   P R A V I L N I K

 

O POSTUPKU IZNAJMLJIVANJA KOMBI VOZILA PEUGEOT EKSPERT ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA

KRIŽEVCI

 

 

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Zajednica športskih udruga Križevci kao vlasnik putničkog vozila Peugeot Expert regulira odnose iznajmljivanja vozila članicama Zajednice športskih udruga Križevci  prema općim i posebnim uvjetima.

 

OPĆI UVJETI

 

Članak 2.

Zajednica športskih udruga Križevci može iznajmiti putničko vozilo pravnim članicama Zajednica športskih udruga Križevci, ali samo pod uvjetom da je vozilo slobodno za vožnju uz cijenu koja je određena.

 

POSTUPAK REZERVACIJE VOZILA

 

Članak 3.

Rezervacija vozila vrši se pismenim putem na adresu tajništva Zajednice športskih udruga Križevci koje vodi evidenciju i raspored zauzetosti vozila.

 

 

Članak 4.

U slučaju rezervacije vozila istog termina od strane više udruga – interesenata vozilo se dodjeljuje onoj udruzi – interesentu koja je prva rezervirala vozilo, ukoliko se to odnosi na rezervaciju vozila za jedan dan.

 

Članak 5.

Sportska udruga u toku mjeseca može rezervirati i unajmiti vozilo najviše za jedan vikend odnosno i više puta ako je vozilo slobodno od rezervacija.

 

 

 

POSTUPAK KOD PRIMOPREDAJE VOZILA

 

Članak 6.

Kod primopredaje vozila predstavnik sportske udruge kod dežurnog djelatnika preuzima vozilo uz prethodni pregled (stanje vozila, količina goriva, ispravnost dodatne opreme), te ispunjava listinu o preuzimanju i vraćanju vozila. Listina o primopredaji vozila sastavni je dio ovog Pravilnika kao Prilog 1.

 

 

 

PUNOMOĆ

 

Članak 7.

Za upravljanje vozilom Zajednica športskih udruga Križevci korisniku najma vozila prilikom predaje vozila od strane djelatnika zajednice športskih udruga Križevci daje korisniku vozila Punomoć na ime vozača koji će upravljati vozilom na određenoj relaciji. Punomoć ispunjava Zajednica športskih udruga Križevci i ono je sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 2 i predaje ga vozaču  kao sastavni dio tehničke dokumentacije vozila prilikom korištenja najma vozila.  Listina Punomoć sastavni je dio ovog Pravilnika kao Prilog 2.

 

TEHNIČKI UVJETI NAJMA

 

Članak 8.

Zajednica športskih udruga Križevci dužna je vozilo korisniku predati u ispravnom stanju s punim spremnikom goriva te se obavezuje korisnik da ga vrati u istom stanju s punim spremnikom.

Korisnik se obvezuje da će vozilo vratiti sa svim gumama, alatom, ispravama, standardnom i dodatnom opremom kako ga je i preuzeo.

 

Članak 9.

Korisnik vozila dužan je poštivati, i snosi odgovornost svom svojom imovinom, sve odredbe – napomene navedene u punomoći što svojim vlastitim potpisom i potvrđuje.

Vozilo se ne smije koristiti:
a. za plaćeni prijevoz robe ili putnika.
b. za vuču drugih vozila.
c. za športska natjecanja,
d. ako je korisnik pod utjecajem alkohola ili narkotika.
e. ako je pretovareno bilo robom ili putnicima.
f. za prijevoz životinja, lako zapaljivog ili eksplozivnog materijala, materijala  jakog neugodnog mirisa   te ikakvog materijala koji može oštetiti vozilo.

 

Korisnik se obvezuje da će u vrijeme kad ne koristi vozilo isto zaključavati i uzimati ključeve i prometnu dozvolu. Po završetku najma korisnik je obvezan vratiti ključeve i dokumente ili nadoknaditi gubitak istih.

 

Korisnik je odgovoran za štete na vozilu koje izazove nepraviInim održavanjem vozila, (korištenje vozila izvan putova i sl.).  Korisnika će se teretiti za troškove vuče oštećenog vozila.

 

Korisnik se obvezuje štititi interese vlasnika u slučaju nezgode tako što će:
a. zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka.
b. ukloniti vozilo na sigurno mjesto.
c. izvjestiti vlasnika o nezgodi i podnijeti izvještaj o šteti.
d. pozvati i pričekati prometnu policiju radi izvršenja službenog uvida. Ako korisnik propusti poduzeti navedene mjere u slučaju nezgode. bit će odgovoran za sve tako izazvane štete i posljedice

 

 

 

CIJENA NAJMA

 

Članak 10.

Cijenu najma kombi vozila određuje Izvršni odbor Zajednice športskih udruga Križevci na svojoj redovnoj sjednici, a iznosi 300,00 kuna po danu korištenaja.

 

 

KONAČNE ODREDBE

 

Članak 11.

U periodu 15.05. – 15.09.  tekuće godine, Zajednice športskih udruga Križevci kombi koristi za potrebe provođenje škole plivanja i športsko rekreacijiskih programa u  Dječjem odmaralištu Križevci, na Pagu.

 

Članak 11.

U skladu sa Pravilima za provedbu programa „Aktivne zajednice“, kombi vozilo, koje se koristi isključivo za potrebe Zajednice i za  prijevoz športaša svih športskih udruga i klubova učlanjenih u Zajenicu športskih udruga Križevci, vlasništvo je Zajednice športskih udruga Križevci.

 

Članak 12.

Sve ostale odluke vezane uz najam kombi vozila a prema potrebama donosi Izvršni odbor Zajednice športskih udruga Križevci a na prijedlog Skupštine Zajednice športskih udruga Križevci.

 

 

                

 

                                                           Predsjednik Zajednice športskih

                                                                 udruga Križevci:   

                                                                 Josip Šikić, prof.